Da li se član 29. Zakona o trgovini (koji uređuje isprave koje prate robu) odnosi na proizvođače?

011-00-00398/2019-03
22. 10. 2019.

Članom 29. stav 1. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 52/2019), propisano je da je trgovac  dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o: poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broju i datumu izdavanja isprave; nazivu, mernoj jedinici i količini robe; nabavnoj ceni robe; zaduženju za vlastitu robu; prodajnoj ceni robe.

Zakon u stavu 2. istog člana navodi da robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

U skladu sa tim, predmetni član Zakona o trgovini se odnosi na trgovce koji se bave trgovinom na veliko i trgovinom na malo. S obzirom da se Društvo „xxx“ bavi proizvodnjom talasastog papira, kartona, ambalaže od papira i kartona smatra se proizvođačem, a ne trgovcem u smislu Zakona o trgovini. Ukoliko Društvo snabdeva trgovce na malo, tada bi se smatralo trgovcem na veliko i postojala bi obaveza posedovanja svih neophodnih isprava iz člana 29.
 

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove