Učešće u finansiranju osoba sa invaliditetom

Prema članu 26. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 32/13), poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. ovog zakona, dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

Sa primenom od datuma objavljivanja podatka o prosečnoj zaradi, naknada po osnovu učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom iznosi 66.678,00 dinara (50% od prosečne zarade koja iznosi 133.356 dinara).

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove