UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2022. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM

(propisana je nova poreska prijava na Obrascu PP GPDG)
Ana Borkanović
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove