PRAVO OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT DA PODNESE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE SA CILJEM NAKNADNOG KORIŠĆENJA PRAVA NA PORESKI PODSTICAJ IZ ČLANA 50A ZPDPL

(primer neodgovornog postupanja CVPO-a)
Igor Tatić
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove