POREZ NA DODATU VREDNOST

1. Promet i uvoz metalofona oporezuje se opštom stopom PDV-a od 20%

2. Promet usluga zoohigijene oporezuje se po opštoj stopi PDV-a od 20%

3. Dokazom da se određeni projekat delom finansira iz sredstava primaoca IPA II pomoći može se smatrati ugovor zaključen sa tim licem

4. Korisnik IPA II pomoći može da ostvari oslobođenje od PDV-a za uvoz opreme (uz ispunjenje propisanih uslova), ali se oslobođenje od PDV-a ne može ostvariti za prodaju te iste opreme od korisnika IPA II pomoći lizing kući, niti za predaju te opreme od lizing kuće korisniku IPA II pomoći

5. Način ostvarivanja prava na oslobođenje od PDV-a za promet usluga koji se vrši podimplementarnim partnerima u okviru IPA II

6. Kada je Sporazumom o zajmu između Republike Srbije i IBRD predviđeno da će se konkretan promet u potpunosti finansirati iz sredstava zajma, što ne uključuje finansiranje troškova po osnovu PDV-a, ispunjen je uslov za oslobođenje od PDV-a

7. Za promet usluga obrazovanja odraslih u okviru obavljanja delatnosti ostalog obrazovanja, a nije reč o uslugama profesionalne prekvalifikacije, nije propisano oslobođenje od PDV-a

8. Uslovi za oslobođenje od PDV-a za uvoz dobara kao humanitarne pomoći

9. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke stana u zavisnosti od toga da li je namenjen pružanju usluga smeštaja za kraći boravak ili davanju u zakup fizičkim licima za stambene potrebe

10. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke stana u zavisnosti od namene za koju će biti korišćen

11. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kuhinjskih elemenata i električnih aparata za opremanje kuhinje koju će koristiti zaposleni

12. Dostavljanje dokaza da je račun plaćen, u cilju refakcije PDV-a stranom obvezniku, kada se plaćanje računa vrši posredstvom trećeg lica

13. Ako se član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u periodu od 1. jula 2006. smatrao naslednikom po sili zakona, kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV-a za tog člana domaćinstva

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove