Poseban postupak oporezivanja prometa investicionog zlata

(u primeni od 1. aprila 2018. godine)
Vesna Đurđević, Igor Tatić

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove