PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA NA OBRASCU PP OPO-K ZA FRILENSERE

(podnosiće se za prvi kvartal 2022. godine u roku od 30 dana po uspostavljanju tehničkih uslova)
Filip Čubrić
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove