GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU

(podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-2R do 16. maja 2022)
Ana Borkanović

1. OSNOVNI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

2. OBVEZNIK GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

3. PRIHODI ISPLAĆENI TOKOM 2021. GODINE KAO PREDMET OPOREZIVANJA

4. PRIHODI KOJI NE ULAZE U DOHODAK ZA OPOREZIVANJE GODIŠNJIM POREZOM

5. ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPDG-2R

6. IZDRŽAVANI ČLANOVI PORODICE

7. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

8. PRIMER OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA I ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU PPDG-2R

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove