IZDAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA, DOKUMENATA O IZMENI OSNOVICE I AVANSNIH RAČUNA U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 1. MAJA 2021. GODINE

Marija Burić, Filip Čubrić

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove