GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020. GODINU

(podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-2R do 17. maja 2021)
Ana Borkanović

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove