Stope poreza i doprinosa hronološki

Prikaz promena stopa poreza na zaradu

 

Prikaz promena stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova