Obrazac ZPPPDV

 
Ukoliko želite da skinete obrazac, potrebno je da ga snimite na svoj računar. To možete učiniti klikom na ikonicu pored.
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova