• Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova