PODNOŠENJE EVIDENCIONE PRIJAVE ZA PDV, OBAVEŠTENJA O IZMENAMA PODATAKA IZ TE PRIJAVE I ZAHTEVA ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE ZA PDV ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU, POČEV OD 1. JANUARA 2020.

Vesna Đurđević

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova