PROPISANI SU NOVI OBRASCI PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT

(u primeni prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019)
Đorđe Saveljić

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova