Predložene izmene i dopune zakona o računovodstvu, reviziji i faktoringu

(zabrana krivično osuđivanim licima da budu osnivači društava, u skladu sa Preporukama FATF)
Branka Đorđević, Igor Tatić

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova